3/3 – Open Data Day 2018

Den 3/3 firas Open Data Day runt om i världen för åttonde gången. Det finns många spännande exempel på aktiviteter och engagemang listade i blogginlägget Open Data Day 2018: what do we celebrate and why?

Under förra årets Open Data day skedde bland annat projekt där forskare och medborgare i Colombia med hjälp av insamlad data tittade på den lokala luftkvaliten och hur den skulle kunna förbättras, och ett evenemang i Nepal fokuserade på problemen med bristande information för den drygt 10% av befolkningen som arbetar utomlands, och för deras familjer i Nepal.

Det kommer alltså att finnas mycket intressant att läsa under dagen, både på hemsidor och på Twitter under taggen #OpenDataDay.

När man talar om öppen tillgång till forskningsdata blir det ofta väldigt mycket fokus på exakt vad som menas, vilka rutiner man ska tänka på, och hur det påverkar forskningen i stort. Till årets Open Data Day tipsar vi därför om två exempel på en mer personlig upplevelse av öppen tillgång till forskningsdata:

Why are we working so hard to open up science? A personal story.
Brian Nosek, professor vid University of Virginia och medgrundare till Center for Open Science skriver om cancer, medicinska tidskrifter, och vad som händer när den information man behöver komma åt när det krisar bara finns bakom lås och bom.

Öppna, slutna och dolda data
I den här presentationen upplagd av Kungliga Biblioteket berättar Gustav Nilsonne (Stockholms Universitet & Karolinska Institutet) om hur hans egen forskningsgrupp påverkats av tillgången till forskningsdata.

Text: Signe Wulund

Ny forskningsinriktad regeringsinstruktion till KB

Den 1 mars 2018 är ett spännande datum för svensk forskning. Då kommer nämligen Kungliga Bibliotekets nya instruktion från regeringen kommer att börja gälla. I den framhålls KBs roll inom svensk forskning mycket mer än tidigare.

Det som är nytt är bland annat att den första paragrafen listar som uppgift att ”främja den svenska forskningens kvalitet”, och att Regeringen ger KB i uppdrag att ” tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer”.

Arbetet med just en heltäckande datakälla för svenska vetenskapliga publikationer har redan smygstartat. KB medverkar nämligen i workshops under februari för att utvärdera och utveckla den nationella databasen SwePub ur ett lärosätesperspektiv. Jag var med på den som gavs i Göteborg, och det var många spännande idéer och insiktsfulla förslag som lades fram, så det ska bli mycket intressant att se vad som kommer att ske med SwePub framöver.

Text: Signe Wulund

Källor (externa länkar):
Nyhet om regeringsinstruktionen på KBs hemsida
Regeringens pressmeddelande: KB får tydligare forskningsprofil
Blogginlägg om regeringsinstruktionen på Open Access.se

Biblioteksfrukost om filterbubblor den 22 november

Vill du får lite bättre koll på hur informationen i sociala medier och sökmotorer på internet anpassas efter vem du är? Kom på vår Biblioteksfrukost och lyssna på Pieta Eklund och Sara Hellberg när de ger en halvtimmes presentation på ämnet filterbubblor. Frukosten äger rum onsdagen den 22 februari, men du måste anmäla dig senast söndagen den 19 november om du vill delta. 

Under Biblioteksfrukosten bjuder biblioteket på frukost (bestående av kaffe/te/juice, smörgås och frukt). Biblioteksfrukostarna är öppna för studenter och personal vid Högskolan i Borås. Det finns dock bara 25 platser, och anmälan är obligatorisk för att få delta.

Text: Katharina Nordling
Foto: Klaz Arvidson

Radiotips: Nonsensforskning

I gårdagens avsnitt av Filosofiska rummet diskuterades forskning i allmänhet och samhällsvetenskaplig forskning i synnerhet. Avsnittet har titeln Nonsensforskning och till grund för diskussionerna i programmet ligger den nyutkomna boken Return to meaning : a social science with something to say skriven av Mats Alvesson, Yiannis Gabriel och Roland Paulsen.

Medverkande i programmet är Mats Alvesson (författare till boken, Professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet), Ebba Lisberg Jensen (universitetslektor i  humanekologi vid Malmö högskola) och Tapio Salonen (professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö högskola).

Diskussionerna tar sin utgångspunkt i boken som bland annat för fram tesen att mycket av dagens samhällsforskning är meningslös. Sedan flödar det fram och tillbaks mellan vad som är meningsfull forskning, hur bredd- och spetsforskning påverkar dagens forskningssamhälle, hur kraven på output forskningen drabbar kvaliteten i forskningen, vilka som får/kan ta del av forskningen som publiceras – kommer den ens samhället till gagn? Ett intressant samtal att lyssna på.

Är du intresserad av att läsa boken? Den är beställd till biblioteket och bör levereras inom kort – här kan du reservera den.

Text: Katharina Nordling