Publikationer, rättigheter och Open access

Björn Brorström skriver i Rektorsbloggen om anledningar till varför Open access (OA) och öppenhet i vetenskaplig verksamhet är viktigt. Björn beskriver också hur arbetet med OA intensifieras och att tidigare barriärer för fri tillgång börjar fasas ut. I samband med detta är det viktigt att universitet och högskolor förbereder sig för kommande förhandlingar så att inte nya finansieringsstrukturer bidrar med ökade kostnader.

Högskolor och universitet förhandlar i regel på en övergripande nivå med policys och styrdokument, men ofta är det är upp till den individuella forskaren att välja tidskrift. Därför har du som forskare viss makt när det kommer till publicering. Det är du som har möjlighet att ställa krav på tidskriften och förhandla hur och på vilka villkor de ska ha rätt till ditt verk.

För att kunna ställa krav och förhandla är det viktigt att du vet vilka villkor tidskriften har och vilka alternativ som finns. Om du har hittat tidskrifter men är osäker på hur villkoren ser ut går det ganska lätt att hitta dem på SHERPA/ RoMEO en databas vars syfte är att lista olika tidskrifters publikationsvillkor. Hitta gärna flera tidskrifter jämför dem och gör ett informerat val. Du bör fortfarande dubbelkolla villkoren med de olika tidskrifterna, SHERPA/ RoMEO skriver själva: 

“All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice”

Databasen bidrar med ett mervärde då den ger ett uniformt gränssnitt vilket gör det lätt att jämföra flera olika tidskrifters villkor.

Om du behöver hjälp att hitta tidskrifter eller om du vill diskutera publikationsvillkor och OA hjälper vi på biblioteket gärna till.

Text: Thomas Nyström

Forskarstöd på Biblioteket

För att uppmärksamma och utveckla bibliotekets forskarstöd har vi på Biblioteket skapat ett strategiskt forskarstödsteam. Teamets uppgift är att arbeta med hur vi kan marknadsföra, utvärdera och utveckla vårt forskarstöd så att det bättre kan stödja högskolans forksning.

Den strategiska består av representanter från blibliotekets funktioner: Media, Digitala tjänster och Utbildning.

För tillfället är våra huvudsakliga stödområden fokuserade på: publicering, bibliometri, informationssökning, referenshantering, fjärrlån och inköp. Teamet består av Thomas Nyström, Karin Süld, Martin Borg och Karin Ekström.

Thomas Nyström Karin SüldMartin BorgKarin Ekström

Vi försöker att förbättra sammarbetet mellan bibliotekets olika funktioner, samt utveckla sammarbeten med andra nyckelfunktioner kring forskarstöd som exempelvis Högskolans arkiv och Grants and Innovation Office. Detta för att kunna ge ett mer enhetligt och övergripande forskarstöd.

Om du har några frågor kring vårt forskarstöd eller om du har förbättringsförslag tar vi gärna emot detta mejla någon av oss eller skicka ett mejl till biblioteket@hb.se.

Text: Thomas