OA week 2016, presentationer

Open Access Week är slut för i år, om du missade de aktiviteter vi anordnade under veckan kan du hitta presentationsmaterialet här i bloggen:

SND: Datahantering och tillgång till forskningsdata
Biblioteksfrukost: Open access to research data

Om du har frågor om open access, open data eller publicering får du gärna kontakta oss på biblioteket. oaweek

Text: Thomas

Publikationer, rättigheter och Open access

Björn Brorström skriver i Rektorsbloggen om anledningar till varför Open access (OA) och öppenhet i vetenskaplig verksamhet är viktigt. Björn beskriver också hur arbetet med OA intensifieras och att tidigare barriärer för fri tillgång börjar fasas ut. I samband med detta är det viktigt att universitet och högskolor förbereder sig för kommande förhandlingar så att inte nya finansieringsstrukturer bidrar med ökade kostnader.

Högskolor och universitet förhandlar i regel på en övergripande nivå med policys och styrdokument, men ofta är det är upp till den individuella forskaren att välja tidskrift. Därför har du som forskare viss makt när det kommer till publicering. Det är du som har möjlighet att ställa krav på tidskriften och förhandla hur och på vilka villkor de ska ha rätt till ditt verk.

För att kunna ställa krav och förhandla är det viktigt att du vet vilka villkor tidskriften har och vilka alternativ som finns. Om du har hittat tidskrifter men är osäker på hur villkoren ser ut går det ganska lätt att hitta dem på SHERPA/ RoMEO en databas vars syfte är att lista olika tidskrifters publikationsvillkor. Hitta gärna flera tidskrifter jämför dem och gör ett informerat val. Du bör fortfarande dubbelkolla villkoren med de olika tidskrifterna, SHERPA/ RoMEO skriver själva: 

“All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice”

Databasen bidrar med ett mervärde då den ger ett uniformt gränssnitt vilket gör det lätt att jämföra flera olika tidskrifters villkor.

Om du behöver hjälp att hitta tidskrifter eller om du vill diskutera publikationsvillkor och OA hjälper vi på biblioteket gärna till.

Text: Thomas Nyström

Open Access Week 2015

Årets Tema för Open Access week är Samarbete eller “Open for Collaboration”. Temat syftar på samarbete som inspirerar och lyfter Open Access rörelsen. Det kan vara aktörer som stödjer och arbetar med infrastruktur för Open Access som exempelvis förlaget PLOS eller verktyget ImpactStory. Temat är också satt för att lyfta upp exempel på hur Open Access bidrar med att skapa nya forum för forskare att samarbeta via.

Open Access Week initierades av SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 2008 och är till för att väcka uppmärksamhet kring Open Access och få fler att bli involverade och intresserade i publiceringsfrågan. Årets Open Access Week kommer hållas nu mellan 19de och 25te oktober.OA-Week. Learn. Share. Advance

Text: Thomas

Konferens: Mötesplats Open Access 2015

Ett tema på konferensen var Open Data, och att tillgängliggöra forskningsdata. Sarah Callaghan presenterade varför det finns behov av att dela forskningsdata men lyfter även motstånd och problem som kan uppstå i samband med tillgängliggörande av data.

Hur mycket tid krävs för att göra denna rådata hållbar i ett längre perspektiv, och användbar för andra? Vad har forskaren för incitament av att tillgängligöra data? Sarah poängterar att det behövs någon typ av belöningsmodell som motsvarar den risk och det merarbete som krävs för att öppna upp sin data och exemplifierar en attityd som hon stött på med hjälp av ett citat från Terry Pratchetts Unseen Academicals:

Turtle

Detta är inte sköldpaddan från Pratchetts Discworld och är inte är rätt storlek för att ha varken elefanter eller världen på sin rygg; men den är söt.

“I’m all for the free sharing of information, provided it’s them sharing their information with us.”

Från konferensen: Mötesplats Open Access (MOA) 2015. Malmö 14-15 April. Ni hittar konferensens abstract och presentationer på: Mötesplats Open Access 2015

//Thomas Nyström, Biblioteket