Open Access Week 2016

Årets Open Access Week infaller mellan 24–30:de oktober och har temat “open in action“. Nu satsar flera aktörer resurser för att öka mängden artiklar som publiceras fritt tillgängligt. Ett exempel är Vetenskapsrådet (VR) som satsar 8 miljoner under 2 år för att underlätta publicering av öppet tillgänglig forskning. Ni kan läsa mer om detta i DN:s debattartikel “Att göra forskning tillgänglig för alla kräver mer stöd”.

Forskningsdata är en annan del av OA-weekforskningsprocessen som troligtvis kommer att påverkas av kommande forskningspropp, krav på datahanteringsplaner har redan börjat komma upp som en del av medelstilldelning och i de föreslagna riktlinjerna från 2015 skrivna av VR kan vi läsa att: […]forskningsdata […] ska vara öppet tillgänglig[…]
Eller i sitt sammanhang:
Grundprincipen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer, som är resultatet av offentligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga. I båda fallen anges förslag till tidsramar för genomförandet. Vetenskapsrådet föreslår att Sverige ska ha en målbild för 2025 och att riktlinjerna gäller fram till 2020. Inom ramen för uppdraget lämnas rekommendationer för vad som behöver utredas vidare. […]
På biblioteket väljer därför att rikta veckans aktiviteter mot tillgängliggörande av forskningsdata. Vi inleder veckans aktiviteter på tisdag den 25 oktober med talare från Svensk nationell datatjänst (SND). Elisabeth Strandhagen och Ilze Lac kommer hit och pratar om öppen tillgång till forskningsdata och god datahantering. Därefter kommer vi ha en biblioteksfrukost och en workshop i datahantering som erbjuds i två omgångar (omgång 1 och omgång 2). Under dessa tillfällen går vi igenom SND:s datahanteringsmall och diskuterar gemensamt med deltagarna hur det går att anpassa mallen till olika situationer och om eller hur det går att går hantera problem som finns i samband med hantering av forskningsdata. Kom ihåg att anmäla dig till biblioteksfrukosten. Det krävs ingen anmälan till SNDs föreläsning och våra efterföljande workshops.
Under hela veckan finns vi dessutom tillgängliga (precis som övriga veckor om året i och för sig) för att svara på frågor om exempelvis open access och forskningsdata. Hör bara av er!
Text: Thomas

 

Webcast open access

Thomson Reuters anordnar webcasten “Opening up Open Access”, under denna webcast kommer de att behandla vad de gör för att göra open access med tillgängligt

Talare och punkter:
Michelle van den Berk, University of Leiden kommer att behandla följande punkter:

 • The Open Access trends affecting Leiden University
 •  Managing Open Access research
 •  Her role with Converis

Peter Obee, Cardiff University kommer att behandla följande punkter:

 •  EPSRC requirements for Open Data
 •  Better tools and support to allow better research and administration
 •  How Cardiff enhances funder discovery and helped improve REF impacts

Denna webcast kommer att hållas imorgon onsdagen den 21 oktober 09:00 och 21 oktober 16:00.

Du måste registrera dig för att kunna följa webcasten.

IMAGE

Text: Thomas

 

Kvalitetsindikatorer för open access-tidskrifter

Funderar du på att publicera dig i en open access-tidskrift? Fördelarna med oa-tidskrifter är att din forsknings sprids snabbare och blir tillgänglig till alla, inte bara de som har tillgång till en betaldatabas via sitt bibliotek. Andra fördelar är att du behåller rättigheterna till din artikel, du ha få kontinuerlig feedback via sociala medier. Din forskning blir också mer synlig.

Liksom den traditionella tidskriftsvärlden, är den oa-tidskriftsvärlden också komplex. Det finns massor av oa-tidskrifter, många nya titlar dyker upp, och alla har de sina modeller för finansiering. Det finns många oa-tidskrifter med hög kvalitet men det finns också tidskrifter som är tveksamma och oetiska i sin verksamhet. Det finns dock några indikatorer som kan hjälpa dig att välja rätt bland oa-tidskrifterna. Här nedan listas både positiva indikatorer och några positiva indikatorer när du står inför valet att publicera i en oa-tidskrift. Är du osäker så kan du alltid höra av dig till oss på biblioteket!

Positiva indikatorer:

 • Tidskriften är indexerad och sökbar i för ämnet viktiga databaser.
 • Tidskriftens syfte och omfång är väldefinierad och tydlig
 • Tidskriftens huvudmålgrupp är forskare
 • Redaktör och redaktionsrådet är kända experter inom fältet
 • Tidskrift är kopplad eller sponsrad av en känd vetenskaplig förening eller akademisk institution
 • Publicerade artiklar är inom tidskriftens syfte och uppfyller disciplinens normer för kvalitet
 • Kostnaderna för publicering i tidskrifter är öppet angivna och de är enkla att förstå
 • Artiklarna har DOI (digital object identifier: DOI: 10.1111/jonm.1227)
 • Tidskrifterna anger tydliga rättigheter för användning av innehåll på artikelnivå (t.ex. CC BY licens)
 • Tidskriften har ISSN (International Standard Serial Number, e.g. 1402-151X)
 • Utgivare är medlem i OASPA
 • Tidskriften finns registrerad i UlrichsWeb (global register över tidskrifter) Befinner du dig utanför campus måste du logga in)
 • Tidskriften finns i DOAJ

Negativa indikatorer

 • Tidskriften finns inte indexerad i ämnesspecifika databaser
 • Tidskriftens hemsida är svår att hitta/identifiera
 • Utgivarens ”Om oss” information finns inte på tidskriftens hemsida
 • Utgivarens reklam för tidskriften går över gränserna vad som uppfattas som ok. (Utgifaren spammar dig)
 • Information för författarna är inte tillgänglig
 • Information om peer review och copyright saknas eller är bristfälligt
 • Tidskriftens syfte saknas eller är otydlig
 • Flera artiklar från samma författare i samma tidskriftsnummer
 • Tidskriften har dåligt rykte (sök information om utgivaren/tidskriften online)

Pieta Eklund

Konferens: Mötesplats Open Access 2015

Ett tema på konferensen var Open Data, och att tillgängliggöra forskningsdata. Sarah Callaghan presenterade varför det finns behov av att dela forskningsdata men lyfter även motstånd och problem som kan uppstå i samband med tillgängliggörande av data.

Hur mycket tid krävs för att göra denna rådata hållbar i ett längre perspektiv, och användbar för andra? Vad har forskaren för incitament av att tillgängligöra data? Sarah poängterar att det behövs någon typ av belöningsmodell som motsvarar den risk och det merarbete som krävs för att öppna upp sin data och exemplifierar en attityd som hon stött på med hjälp av ett citat från Terry Pratchetts Unseen Academicals:

Turtle

Detta är inte sköldpaddan från Pratchetts Discworld och är inte är rätt storlek för att ha varken elefanter eller världen på sin rygg; men den är söt.

“I’m all for the free sharing of information, provided it’s them sharing their information with us.”

Från konferensen: Mötesplats Open Access (MOA) 2015. Malmö 14-15 April. Ni hittar konferensens abstract och presentationer på: Mötesplats Open Access 2015

//Thomas Nyström, Biblioteket