Publikationer, rättigheter och Open access

Björn Brorström skriver i Rektorsbloggen om anledningar till varför Open access (OA) och öppenhet i vetenskaplig verksamhet är viktigt. Björn beskriver också hur arbetet med OA intensifieras och att tidigare barriärer för fri tillgång börjar fasas ut. I samband med detta är det viktigt att universitet och högskolor förbereder sig för kommande förhandlingar så att inte nya finansieringsstrukturer bidrar med ökade kostnader.

Högskolor och universitet förhandlar i regel på en övergripande nivå med policys och styrdokument, men ofta är det är upp till den individuella forskaren att välja tidskrift. Därför har du som forskare viss makt när det kommer till publicering. Det är du som har möjlighet att ställa krav på tidskriften och förhandla hur och på vilka villkor de ska ha rätt till ditt verk.

För att kunna ställa krav och förhandla är det viktigt att du vet vilka villkor tidskriften har och vilka alternativ som finns. Om du har hittat tidskrifter men är osäker på hur villkoren ser ut går det ganska lätt att hitta dem på SHERPA/ RoMEO en databas vars syfte är att lista olika tidskrifters publikationsvillkor. Hitta gärna flera tidskrifter jämför dem och gör ett informerat val. Du bör fortfarande dubbelkolla villkoren med de olika tidskrifterna, SHERPA/ RoMEO skriver själva: 

“All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice”

Databasen bidrar med ett mervärde då den ger ett uniformt gränssnitt vilket gör det lätt att jämföra flera olika tidskrifters villkor.

Om du behöver hjälp att hitta tidskrifter eller om du vill diskutera publikationsvillkor och OA hjälper vi på biblioteket gärna till.

Text: Thomas Nyström

Registrera årets publikationer i DiVA

Året är inne på sin sista månad och det årliga statistikutdraget för forskningspublikationer närmar sig med stormsteg. Har du inte registrerat årets publikationer i DiVA är det dags att göra det. Deadline för att registrera publikationer från 2015 är 2016-01-15.

Vi kommer gärna ut och visar hur du gör för att registrera i DiVA, kontakta Thomas Nyström för att boka in en tid. Du hittar registreringsformulär och information kring registreringsprocessen på sidan Instruktioner för registrering i DiVA.
pieta

Text: Thomas
Bild: Katharina and Pieta

Publicering och externa samarbeten

På Högskolan i Borås samarbetar vi med andra universitet och med aktörer inom näringslivet, aktörer som Ericsson, Södra Älvsborgs sjukhus m.fl. Vad är viktigt för att detta samarbete ska kunna synligöras?

Ett viktigt steg för att kunna synligöra sampublikationer med andra högskolor och organisationer görs i registreringsprocessen, när vi lägger till data kopplat till vår organisationstillhörighet. I DiVA används fält som är knutna till författaren.

DiVA3

Du kan exempelvis under “välj organisation” lägga till din akademi för att visa att du tillhör Högskolan i Borås. Om du som författare också representerar en extern partner går det att lägga till den andra organisationen under fältet för Annan organisation.

När du registrerar din publikation hos en tidskrift är det också väldigt viktigt att du är noggrann med organisationstillhörighet. Om du fyller i informationen felaktigt kan det bli problem när vi och andra försöker samla in data kopplat till Högskolans publiceringar.

Article2Not univ

Om vi tittar på de två bilderna ovan som är hämtade från Web of Science ser vi att den övre bilden triggar relationskopplingen till Högskolan i Borås. Vi ser också att den andra bilden där det står Univ Coll inte gör det.

Kommer denna publikation tillräknas högskolans publikationer? Kommer samarbetet med Linköping synas? Det beror visserligen på hur sökningen ser ut, men om vi bara går på relationskopplingen i Web of science är svaret nej.

Text: Thomas

Open Access Week 2015

Årets Tema för Open Access week är Samarbete eller “Open for Collaboration”. Temat syftar på samarbete som inspirerar och lyfter Open Access rörelsen. Det kan vara aktörer som stödjer och arbetar med infrastruktur för Open Access som exempelvis förlaget PLOS eller verktyget ImpactStory. Temat är också satt för att lyfta upp exempel på hur Open Access bidrar med att skapa nya forum för forskare att samarbeta via.

Open Access Week initierades av SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 2008 och är till för att väcka uppmärksamhet kring Open Access och få fler att bli involverade och intresserade i publiceringsfrågan. Årets Open Access Week kommer hållas nu mellan 19de och 25te oktober.OA-Week. Learn. Share. Advance

Text: Thomas