Det satsas på matte

Igår meddelade Vetenskapsrådet att de tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungliga Vetenskapsakademin och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer att satsa en halv miljard kronor på forskning inom matematik för att se till att Sverige inte halkar efter mer. Pengarna delas på 5-6 år, ca 100 miljoner per år.

De hoppas att detta satsning kommer att stärka matematikens ställning i samhället i stort men även i skolan och i universitetsundervisningen.

Det kommer att satsas på bland annat yngre forskare och gästforskare, tillämpad matematik, grundforskning och statistik.

Läs Vetenskapsrådets pressmeddelande om storsatsningen på matematikforskning.

Pieta Eklund