Pseudoakademi?

Engelska

Pseudoakademi är något du råkar ut för varje gång du får en inbjudan att skriva en artikel i en tidskrift för en specialnummer eller för ett helt vanligt nummer men avsändaren råkar vara någon som representerar ett av de tusentals tveksamma tidskrifterna. Inbjudan kan också gälla konferenser. Flera av dessa tveksamma tidskrifterna och förlagen arrangerar nämligen även konferenser. Antalet den här typen av tidskrifter, förlag och konferenser har ökat eftersom den vetenskapliga publiceringen har förändrats och rör sig mot open access – forskningsresultaten blir gratis tillgängliga för den som har tillgång till webben, och många har upptäckt att det inte är så svårt att skapa en eller flera tidskrifter.

Pseudoakademin är en parallellvärld med sina “högt rankade” konferenser och tidskrifter och många av dessa har namn som är väldigt lika de konferenser och tidskrifter som tillhör den riktiga forskningsvärlden, vilket betyder att du måste vara nogrann på vilka konferenser du anmäler dig och vilka tidskrifter du skickar din artikel till.

Man kan dra paralleller till alla phising-mail som vi får där avsändaren utger sig vara t.ex. din bank eller högskolans IT-avdelning. Du vill inte skicka in en artikel till en tidskrift som är tveksam då du inte får den spridningen för dina forskningsresultat som du borde få och du kan få sämre rykte som forskare. Ett exempel på vad som kan hända är fallet där en forskare som skickade in en artikel till en tidskrift, drog tillbaka den men tidskriften publicerade den ändå men under ett annat namn, ett namn som inte går att hitta. Läs vad Tidningen Curie skriver om en forskare som blåstes. Det rådet som jag kan ge är att läsa igenom inbjudan noga och kontakta biblioteket när du är osäker.

Läs också Scientific Articles Accepted (Personal Check, Too) publicerat av The New York Times där bl.a. frågan om vi ska ha en svartlista för bluffarna eller en vitlista för tidskrifter som möter kriterier för goda open access tidskrifter ställs.

Hör av dig till biblioteket om du undrar om en inbjudan är “riktig”! Släng dock inte alla mail. Det kommer intressanta inbjudningar också, allt är inte bluff.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Open access, Publicera och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.