Testa andras resultat

Engelska

För någon vecka sedan meddelade Nature att fr.o.m. början av maj kommer de att skärpa kraven för hur forskare bör skriva sina artiklar, speciellt inom livsvetenskaperna (Life Sciences). Bakgrunden för de skräpta kraven är att allt för många forskningsresultat inte går att bekräfta i uppföljande experiment.

Dessa skärpta krav består av att forskaren måste rapportera sin metod mer noggrant och  eftersom Nature inte vill påverka hur experimentell forskningen genomförs så kommer de att lyfta bort begränsningarna på utrymmet för metoddelen. De kommer också att granska statistiken närmare och uppmana forskaren att bifoga sitt rådata för att öka transparansen. De har också en checklista för författare om vad som ska inkluderas i manuskriptet. Cheklistan skapades bl.a. i samråd med forskare. Forskare måste t.ex. börja redovisa  metodologiska parametrar som kan vinkla resultater till någons fördel eller nackdel.  Forskare uppmuntras även att dela med sig av sin rådata.

Dela med sig av sin rådata är något som Vetenskapsrådet introducerade i sin utlysning 2012 när det ställde krav på datapubliceringsplan. Vetenskapsrådet skrev då att om insamling av data utgör en betydande del av projektet, måste en datapubliceringsplan bifogas. Ta del av datapubliceringsplansmallen från Vetenskapsrådet.

Nature menar också att detta är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete mellan forskarna, finansiärerna, universitet och förlagen samt att forskarna behöver mer träning inom statistik och andra kvantitativa metoder.

Vi kan bara hålla med.

Lästips: Nature:s specialnummer på (o)reproducerbar forskning.

//Pieta Eklund

 

1 svar på ”Testa andras resultat

  1. Pingback: Om öppen peer review | Forskningsrelaterat

Kommentarer är stängda.