Ny avhandling från THS

Engelska

Idag spikade Anna Persson från Textilhögskolan sin avhandling Exploring textiles as materials for interaction design på biblioteket. Hon har skrivit sin avhandling om hur textilier kan användas i interaktionsdesign. Fokuset har legat på textiliers dynamiska egenskaper som kan användas i interaktionsdesign. I avhandlingen är dessa egenskaper den spatiala och den temporala dimensionerna.

Det finns exempel i avhandlingen på en matta, Spår, som lyser när någon ha gått på den och Dimma som lyser i dagsljus och som lyser än mer i mörkret. Dessa exemplen visualiserar möjligheterna som finns för att använda textilier och fungerar som inspiration för fantasin.

Avhandlingen är den fjärde i Högskolan i Borås egen serie för konstnärlig forskning Studies in artistic research. Anna Persson disputerar den 5 juni 2013 kl 13 i M404.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.