Publicera!

Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor är en ny rapport från Svensk biblioteksförening som är skriven av Helena Francke, lektor vi Bibliotekshögskolan. Rapporten handlar om svenska forskningsbibliotekens arbete kring publiceringsfrågor och de nya uppgifter som forskningsbiblioteken har tagit på sig. Läsvärd rapport för bibliotekarier men även forskare för en inblick i vad vi på biblioteket kan göra för er.

Francke kommer bl.a. fram till att det är viktigt att forskare uppfattar bibliotekets aktiviteter som något som kommer dem till nytta på olika sätt samt att bibliotekets publiceringsverksamhet är förankrat hos bibliotekets och lärosätets ledning. Hon skriver också att det är viktigt att biblioteket (bibliotekarier) har en förståelse för de vetenskapliga praktiker som präglar olika forskningsområden, ett sätt fungerar inte för alla. Det finns olika publiceringspraktiker inom t.ex. medicin, juridik, informatik och humaniora och det är viktigt att vi inte börjar värdera mellan praktikerna eller tvinga alla i samma form.

Det inte är endast biblioteken som ska ha förståelse för forskarpraktiker för att ha förtroende hos forskarsamhället tycker jag. Även lärosätens ledning, forskningsfinansiärer och andra som utvärderar forskning bör ha kunskap om skillnaderna och eventuella likheter i publiceringspraktiker för att få förtroende.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Publicera och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.