Handelsplats Ulricehamn

Engelska

Handelsplats Ulricehamn är en rapport från Swedish Institute for Innovative Retailing, SIIR, som i sin tur är ett forskningsprogram som erbjuder forskarresurser och utvecklingsmiljöer till handels- företag, handelsentreprenörer och omgicande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

SIIR-logo m text_2

SIIR är en del av Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås men även andra forskargrupper från andra delar av högskolan är involverade, så som logistik, hållbarhet, event management. SIIR är inriktad på forskning och uppdragsforskning.

Malin Sundström är den akademiska föreståndaren av SIIR.

Handelsplats Ulricehamn är skriven i samarbete med Ulricehamns Cityförening, Lars Wallberg och Jessica Strand. Rapporten är en utvärdering av ett projekt Affärsutveckling för framtiden, vars huvudsyfte var att stärka näringslivet i Ulricehamn. I rapporten kommer man fram till bl.a. att det behövs en handelsstrategi, vilket innebär att det behövs långsiktig planering som tar hänsyn till staden och och dess befintliga invånare men även inkommande besökare.

Läs rapporten Handelsplats Ulricehamn.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Högskolans forskning och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.