DORA – Declaration on Reseach Assessment

Engelska

DORA är en deklaration för att, som de själva säger det, putting science into the assessment of research.

Ofta används Journal Impact Factor (JIF) för utvärdering av forskningens effekter/kvalitet. JIF räknas ut årligen för varje vetenskaplig tidskrift. Siffran baseras på hur många gånger dess artiklar har i genomsnitt citerats av andra artiklar. JIF var aldrig menat att användas för att värdera enskilda forskare utan för att beskriva tidskrifternas kvalitet. Det finns risker med att utvärdera forskning på det här sättet. I jakten på höga siffror kan forskaren avskräckas från att ägna sig åt eventuellt riskfyllt och nyskapande forskning för att det kräver år av arbete då forskaren inte kan publicera. Forskaren lockas istället att forska inom populära områden där det finns många forskare för att det kan potentiellt leda till många citeringar.

The San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA, startades av American Society for Cell Biology (ASCB) tillsammans med redaktrörer och vetenskapliga tidskriftsförlag. Initiativet startades för att de såg ett behov av att förbättra utvärdering av forskningsproduktion av forskningsfinansiärer, universitet och andra grupper.

Deklarationen innehåller ett antal förslag på förhållningssätt för de olika aktörerna inom forskningen. Generellt uppmanas man att inte använda tidskriftsbaserade metics för att utvärdera enskilda forskares bidrag till forskning när en forskare ska anställas, befodras eller tilldelas forskningsmedel. Man uppmanas bl.a. till tydlighet i vilka kriterier som används för utvärdering samt att ta hänsyn till annat än endast vetenskapliga artiklar, som också kan vara olika i karaktär och därmed påverka citeringsmönster, t.ex. forskningsdata. Det finns även förslag att göra varje forskares bidrag i artiklen mer tydlig.

Läs deklarationen.

DORA-LogoPieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Bibliometri och märkt , , av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.