Ny doktorsavhandling från IH

Engelska

Anna Teghammar vid Ingengörshögskolan och Chalmers Tekniska Högskola har spikat sin avhandling Biogas Production from Lignocelluloses: Pretreatment, Substrate Characterization, Co-digestion and Economc Evaluation och den finns tillgänglig via i BADA.

Avhandlingen handlar om biogasproduktion från lingocellulosa. Lingocellulosa (sammansatt av lignin och cellulosa) finns det gott om, 50% av världens biomassa är just lingoceullulosa. Problemet är att det är svårt att producera biogas från biomassa pga dess  sammansättning. I den här studien har olika förbehandlingsmetoder använts för att studera effekten av dem i produktionen av biogas.

Läs en längre artikel om avhandlingen.

Anna Teghammar försvarar sin avhandling den den 24 maj 2013, klockan 10.00 i KA, Kemigården 4, Göteborg.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.