Enkla steg mot mer öppen vetenskap

Engelska

Eller Easy steps towards open scholarship är rubriken på ett blogginlägg av Ross Mounce. I inlägget tar han upp några enkla steg som alla kan ta för att göra vetenskapen mer öppen. Stegen är inte svåra att ta och kan istället resultera i många fördelar, bl.a. blir det enklare för andra att använda ditt arbete.

Kortfattat handlar det om två steg:

1) innan du skickar in din artikel till en tidsrkift eller t.ex. Peerage of Science (granskningsservice) laddar du upp din artikel till ett preprint-arkiv

och

2) efter att din forskning är accepterad deponerar du alla resultat (fulltext, forskningsdata och kod) i ett ämnesarkiv eller institutionellt arkiv som BADA tex.

Att deponera artiklar i BADA är tillåtet i de flesta fall och när någon söker på artiklar som berör något som du skrivit kommer dessa att finnas högt blad sökträffar från Google.

BADA är inte bara för att registrera dina publikationer, det finns där också för att göra din forskning mer tillgänglig för andra. Tillhandahålla tillgång till din forskningdata gagnar dig, bl.a. finns det en citeringsfördel och forskning har också visat att ju mer villig man är att ge tillgång till forskningsdata desto större är sannoligheten att resultaten stödjer slutsatserna.

Pieta Eklund