8 miljoner till hållbar stadsutvecling

Vinnova, Sveriges innovationsmyndlighet, har beviljat åtta miljoner kronor till Innovationsplattform Norrby. Projektet handlar om stadsutveckling i en ny stadsdel , Världsstaden, i nedre Norrby här i Borås. Meningen är att projektet ska starta efter sommaren och pågå i två år.

Projektet är drivs som ett partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Borås Energi och Miljö AB. Parterna kommer att medfinansiera projektet med minst lika mycket som anslaget från Vinnova. Syftet med projektet är att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det är meningen att partnerskapet ska arbeta för ett hållbart helhet med det som finns och det som är nyplanerat. En av utmaningarna är att bygga hållbart och attraktivt samt att priserna ligger på en nivå som gör att människor har råd att bo där.

Martin Hellström, prorektorn menar att det är viktigt att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhet i fokus. Detta projekt har möjlighet att föra samman alla olika kompetenser. Högskolan i Borås kommer att stå för den vetenskapliga dimensionen i samarbetet.

Pressmeddelandet från Borås Kommun

Pieta Eklund