Två disputationer idag

Engelska

Det är alltid lite spännande med disputationer och idag har Institutionen för pedagogik två disputationer:

Goran Puaca med sin avhandling om hur tidiga utbildningsval skapar problem för unga. Han har studerat processerna bakom val av utbildning och yrke. Han menar att kraven är orimliga när man redan i högstadiet måste välja vad man tror sig vilja göra om 10-15 år, speciellt när möjligheterna till att ändra sig senare i livet minskar. Hans resultat visar att det behövs stöd inom skolan föra att hjälpa ungdomar att hantera osäker framtid.

Goran Puaca disputerar idag kl 10 sal 10 Vasaparken i Göteborg med avhandlingen Educational choices of the future. A sociological inquiry into micro-politics in education. Opponenten är professor Thomas Johansson vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Den andra disputationen är Lena Tyrén. Hon har studerat hur förhållandet mellan skolutveckling och ekonomisk styrning. Lena Tyrén visar med sin avhandling hur ekonomisk och politisk styrning påverkar och eventuellt även hindrar effektiv skolutveckling. Hon menar att kontinuitet är viktigt för att utvecklingsprojekt inom skolan leder till förändring och långsiktig förbättring av praktiken men när ekonomin blir ett styrande faktor blir det problematiskt att driva den utvecklingen som lärare och skolledningen önskar. Hennes avhandling visar dock att trots svårigheterna lärare kommer att utveckla innovativa och kreativa undervisningsmetoder. Lärare fortsätter med det de tror gynnar elevernas lärande.

Lena Tyrén disputerar idag kl 13 i C203 i Borås med avhandlingen ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna att genomföra det som vi vill” – en studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. Opponenten är professor Lars Holmstrand vid Linnéuniversitetet.

Läs Lena Tyréns avhandling i sin helhet.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.