Några korta

Engelska

Tips på sommar läsning: Peter Subers bok Open Access har nu gjorts fritt tillgänglig för alla online. Boken handlar om Open Access, vad det är och vad det inte är. Suber beskriver också fördelarna med open access för författarna. Boken är snabbläst då den inte särskilt lång eller komplicerad. Boken finns i ePUB, Mobi, PDF, HTML format.

Thomson Reuters gör varje år en undersökning om vetenskapens landskap med hjälp av citeringsanalys. De ger ut rapporten The Hottest Scientific Researchers and Research där de använder de publikationer som har getts ut varje år. 2012 var åtta av 21 “hetaste” forskare forskare inom genomik, alltså ett område för genforskning där man studerar organismers genstruktur och genernas funktion(er).  Vi har en svensk forskare på listan, nämligen Lars Wallentin från Uppsala Universitet. Det är tydligt att Thomson Reuters Web of Science är väldigt naturvetenskapligt orienterad: mest citerade verket var publicerad i New England Journal of Medicine, Nature och Physics Letters B samt att hetaste områden är också inom områden som biomedicin, fysik etc.

HathiTrust etablerar ett partnerskap med DPLA, Digital Public Library of America för att öka användningen av HathiTrusts stor samling av open access material. DPLA är en portal till open access material som bibliotek, arkiv och museum runt om i USA har i sina samlingar. Med detta partnerskap blir samlingen dubbelt så stor.

Förlaget Emerald, som publicerar mycket inom samhällsvetenskap, jobbar inte för att underlätta spridningen av forskningsresultat. De har infört 24 månaders embargopediod för grön (arkivering i ett institutionellt arkiv så som BADA) open access. Detta betyder att om univeristet eller forskningsfinansiären har ett krav på att göra forskning fritt tillgängligt så får forskaren göra det först om 24 månader efter publicering enligt deras nya policy. Kortare tid kan accepteras om forskaren kontaktar förlagt själv. Många är kritiska till detta beslut.

DOAJ, Directory of Open Access Journals, en portal till oa-tidskrifter inom många områden, har meddelat att de har tagit fram nya kriterier för urval av oa-tidskrifter. DOAJ vill med dessa nya kriterier säkerställa kvalitet i de oa-tidskrifter som de accepterar i sin katalog. Kriterierna kan kommenteras fram till den 15 juli. Samtidigt med detta kommer DOAJ även att lansera “DOAJ Seal of Approval” för oa-tidskrifter.

Om du twittrar och är intresserad av statistik så kanske vill du ta en titt Twitter Web Analytics. Det finns statistik om tidslinjen och följare. Du kan t.o.m. se statistik för varje individuell tweet. Hur kommer man ingång med detta? Läs igenom instruktionerna.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Allmänt, Open access av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.