Hjälp att hitta relevanta tidskrifter

Engelska

Google Scholar är inte bara för att hitta akademiska texter utan de arbetar även med biblimetri. I juli släppte de årets version av mätningarna. Artiklar publicerade mellan 2008 och 2012, och som finns på sajter som följer Google Scholars riktlinjer ingår i mätningarna. Tidskrifter med färre än 100 publicerade artiklar eller publikationer som inte fått några citeringar under dessa år ingår inte.

Det finns så klart problem med Google Scholars sätt att mäta citeringar som för alla andra som håller på med bibliometri. Ett växande problem är att det finns ställen där tveksamma förlag kan köpa impact factor samt att h-index kan manipuleras genom självciteringar, tidskrifterna som belönar en författare om citerar artiklar publicerade i samma tidskrft etc. Dessa problem är dock inte intressanta för vad jag föreslår att listan används till. Listan är, trots eventuella problem, ett bra ställe att få uppslag på relevanta tidskrifter att publicera sina artiklar i. Det är ändå på sin plats att undersöka tidskrifterna vidare genom att läsa om tidsrkiften, kolla tidigare publicerade artiklar, söka den i Ulrichs osv.

Tidskrifterna är delade i åtta grupper som i sin tur har underkategorier. Ett h-index och h-median redovisas för tidskrifterna. Du kan läsa t.ex. på Wikipedia om h-index och dess för- och nackdelar. Här nedan ett exempel på underkategorierna inom Engineering & Computer Science. I bilden syns också att det finns språkinställnignar. Det redovisas alltså viktiga tidskrifter inom andra språk också vilket är intressant. Bläddra bland tidskrifterna i Google Scholar metrics 2013.

Engineering and Computer Science subgroups

Du kan höra av dig till mig när du behöver råd att välja tidskrift.

Text: Pieta Eklund