Pedagogik, plats och prestationer

Anneli Schwartz spikade idag sin avhandling och disputationschwartzen sker den 6 september.

Avhandlingen handlar om hur elever i två klasser vid en högstadieskola i en mångkulturell förort reagerar på en pedagogik som präglas av ordning, tydligt ledarskap och höga förväntningar på eleverna. Anneli Schwarts analyserar även hur lärare, besökare och media beskriver den pedagogiken, skolan och dess omgivning.

Hon använder sig av etnografisk data så som skoldokument, observationer, fältanteckningar och intervjuer med eleverna och till viss del skolans personal.

Anneli Schwarts kommer fram till att pedagogiken som säljs som framgångsrik väg inte blir den räddare i praktiken som utlovas, utan istället stärker den uteslutning och upprätthåller bilden av en misslyckad elev som ska räddas from henoms bakgrund och hemvist.

Läs Anneli Schwarts kappa.

Text: Pieta Eklund