Vikten av högt rankade tidskrifter minskar

Engelska

Research Information rapporterar om ny forskning som antyder att vikten av högt rankade tidskrifter har minskat sedan 80- och 90-talet. Forskarna analyserade två grupper av tidskrifter: traditionella högt rankade tidskrifter (NatureScienceProceedings of the National Academy of Science (PNAS), CellLancetNew England Journal of Medicine (NEJM), och the Journal of the American Medical Association (JAMA)) och relativt nya tidskrifter PLoS One, Nano Letters, Advanced Materials, Nature Materials, Journal of Clinical Oncology och Chemical Reviews.

Resultatet visar att de högt rankade tidskrifterna publicerar färre högt citerade artiklar än de gjorde 20-25 år sedan. Samtidigt visar resultatet att andelen högt citerade artiklar som publiceras i de nyare tidskrifterna ökar. De gamla högt rankade tidskrifterna är trots minskningen fortfarande viktiga och prestigefulla att publicera i.

Det finns några orsaker till varför publiceringsmönster förändras. Författarna menar att artiklarna inte är lika förknippade med tidskriften längre då de är tillgängliga i databaser, forskaren behöver inte längre veta exakt volym och häfte för att få fram artikeln. Internet har också gjort spridningen och publiceringen av forskning enklare samt att många av de nya viktiga tidskrifterna är öppet tillgängliga för läsaren. Författarna menar att forskare använder forskning från flera källor än innan, den behöver inte ens vara publicerat i traditionell mening. Det räcker att den finns tillgänglig och går att ladda ner. Sedan citeras den om den är relevant.

Ytterligare en anledning till att antalet högt citerade artiklar publicerade i de gamla högt rankade tidskrifter minskar kan vara att de också refuserar många och det ska gå fort att publicera. Det är kanske bäst att publicera i en tidskrift som färre försöker publicera sig i för att få sin forskning ut snabbare.

Det är kanske mer intressant att publicera i open access tidskrifter för att sedan kunna dela referensen via Twitter, ResearchGate eller andra kanaler för att få snabbare spridning och eventuellt fler citeringar. Det bli ännu viktigare att bedöma enskilda artiklars kvalitet oavsett vilken tidskrift de är publicerade i eftersom publiceringsmönster är dynamiska.

Läs artikeln Are elite journals declining?  i arXiv.org

Text: Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Bibliometri, Publicera och märktes , av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.