Falsifiering av forskningsdata

Engelska

Jag följer bloggen Retraction Watch. Inläggen i bloggen handlar om att publikationer har av olika anledningar blivit återkallade, ofta p.g.a. problem med forskningsdata eller plagiering. Senast hade de ett inlägg vad är plagiering, vilket var intressant läsning då det ledde till en diskussion om plagiering och frågan om vad som är etiskt och moraliskt korrekt. Frågan handlade om huruvida man kan använda någons opublicerad text som basis av sin egen text.

Just nu planeras det för ett special nummer på dåligt uppförande inom vetenskaplig publicering av mdpi.com, Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Det är en plattform för vetenskapliga tidskrifter. De publicerar ett antal oa-tidskrifter sedan många år tillbaka. De skriver i sin call-for-papers att antalet publikationer som återkallas p.g.a. förfalskade eller påhittade data ökar. Därför kommer specialnummret att handla om forskningsetik och huruvida att återkalla en publikation räcker som åtgärd när dåligt uppförande upptäcks och kan dåligt uppförande mätas. Sista datum att lämna in manuskript är 28 februari 2014. Under call-for-papers finns instruktionerna för författare. Det kommer att bli ett intressant nummer!

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Forskningsetik och märktes , av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.