Spikning: Shayesteh Haghighatpanah, IH

Engelska

Shayesteh Haghighatpanah, från Ingengörshögskolan, spikar sin doktorsavhandling ”Computational studies of graphene and single walled carbon nanotube growth and carbonaceous polymeric nanocomposites”.

Avhandlingen handlar grafen och nanorör som är både väldigt intressanta material just nu p.g.a. deras speciella elektroniska, mekaniska och optiska egenskaper. Att skapa grafenmaterial är väldigt kritiskt då skapandet av spesifika egenskaper är svårt. Egenskaperna hos grafen och nanorör är beroende av deras atomiska struktur och materialt som ska skapas av dessa komponenter få hålla endast få eller inga defekter.

Läs abstractet.

Dsiputationen sker på engelska på högskolan i D517, 10-13 måndag 23/9.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.