Misstag att fokusera på gyllene vägen till open access

Engelska

Finch Group report kom ut sommaren 2012. I den rekommenderas det bl.a. att forskning i Storbritannien ska göras öppet tillgänglig och vägen skulle vara den så kallade gyllene vägen. Den gyllene vägen innebär att det är författaren till artiklen som betalar för publicering istället för att läsaren betalar för tillgång till artikeln.Problemet är bl.a. att den här affärsmodellen har resulterat redan innan till en stor marknad av gråa förlag – förlag som tar betalt och publicerar allt utan någon rigorös peer review.

Rapporten har diskuterats livligt efteråt och jag har alltid undrat varför ska man använda pengar för gyllene vägen när man lika väl kan använda den gröna vägen för att göra forsknings tillgängligt? Gröna vägen innebär att forskaren tillägngliggör en kopia av artiklen i sin insitutions institutionellt arkiv. Problemet är dock att många traditionella förlag har begränsat författarnas rätt att göra detta genom att använda embargo-tider: artiklen får inte tillgängliggöras förran 6-, 12- 18- eller fler månader efter publiceringen. Detta är inte open access så som det var tänkt från början.

Nu har dock Business, Innovation and Skills Committee kommit ut med en rapport där de menar att den brittiska regeringen har gjort ett misstag när de förespråkar den gyllene vägen direkt. De menar att den gröna vägen och institutionella arkivs viktiga roll bör betraktas under en övergångsperiod.

Den här kommitéen rekommenderar bl.a. att:

  • The Government take an active role in promoting standardisation and compliance across subject and institutional repositories [paragraph 25]
  • RCUK reinstate and strengthen the immediate deposit mandate in its original policy and improve the monitoring and enforcement of mandated deposit [paragraph 31]
  • The Government and RCUK revise their policies to place an upper limit of 6 month embargoes on STEM subject research and up to 12 month embargoes for HASS subject research [paragraph 50]
  • The Government mitigate against the impact on universities of paying Article Processing Charges out of their own reserves [paragraph 64]
  • If the preference for Gold is maintained, the Government and RCUK should amend their policies so that APCs are only paid to publishers of pure Gold rather than hybrid journals to eliminate the risk of double-dipping [paragraph 77]

källa: www.parlimet.uk / Commons Select Committee

Sammanfattnignsvis menar de att regeringen ska arbeta för enhetlighet, att RCUK ska införa omedelbar deponering tillbaka till sin policy och att de ska övervaka och utvärdera detta krav, att en övre gräns på 6 månaders embargo för STEM-ämnen[1] och 12 månaders embargo för HASS-ämnen[2], och om den gyllene vägen fortsätter att förespråkas bör att regeringen justera sin policy så att APC[3] inte betalas från universitetens egna medel eller publicering i hybridtidskrifter för att undvika dubbel betalning [4].

Det är bra att den här rapporten har kommit nu även om den kanske försenar övergången till full open access. Den gröna vägens betydelse bör beaktas i open access-sammanhang.

Pieta Eklund


[1] Science, Technology, Engineering & Matehematics

[2] Humanities, Arts & Social Sciences

[3] Article Processing Charge, författaravgiften för betalning för publicering

[4] Hybridtidskrifter har artiklar som är öppet tillgängliga och artiklar som finns bakom en betalvägg. För att få tillgång till dessa tidskrifter måste man prenumerera på dem. När de tillämpar både APC och prenumeration blir det dubbel betalning.