Melt spun piezoelectric textile fibre

Engelska

Anja Lund från Textilhögskolan spikar sin avhandling Melt spun piezoelectric textile fibre – an experimental study på biblioteket idag klockan 14.

“Avhandlingen beskriver tillverkning och provning av piezoelektriska textilfibrer. Ett piezoelektriskt material har förmågan att generera en elektrisk spänning när det deformeras. Polyvinylidenfluorid (PVDF) uppvisar, enligt vad som är känt idag, den tydligaste piezoelektriska effekten bland polymererna. Dock måste PVDF bearbetas under vissa betingelser för att bli piezoelektrisk. Undersökningen visar att det är möjligt att tillverka piezoelektriska bikomponentfibrer genom smältspinning, vilken är en vanligt förekommande och relativt enkel metod för fiberframställning. Fibrerna måste kallsträckas under spinningen – detta gör att en polär kristallstruktur bildas i polymeren. Fibrerna måste också förses med elektroder, vilket här åstadkommits genom att tillverka bikomponentfibrer med en kärna-hölje-struktur. Fiberns kärna utgörs av en blandning av en polymer och kol (kimrök) vilket gör den elektriskt ledande; därmed kan den utgöra en inre elektrod. Höljet består av PVDF som då utgör den piezoelektriska komponenten. En yttre elektrod kan påföras efter spinningen som en konduktiv beläggning. De färdiga fibrerna reagerar på deformation såväl som temperaturförändringar, och förväntas vara användbara som sensorer i diverse tillämpningar. De små och flexibla piezoelektriska fibrerna bör kunna integreras som miniatyrsensorer i olika typer av strukturer eller plagg, utan att påverka dess form, utseende eller komfort.” Från Chalmers publikationsdatabas.

Pieta Eklund

 

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.