Syftet med SwePub?

Forskningspublikationer som registreras i BADA exporteras till SwePub dit även andra lärosätes forskningspublikationer exporteras. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att vidareutveckla SwePub så att datan från den kan användas för bl.a. bibliometriska studier. Det betyder att SwePub måste vidareutvecklas. Därför ordnade KB två workshops om vad syftet med SwePub ska vara.

28 lärosäten representerades samt flera olika typer av lokala publikationsdatabaser.

I mindre grupper fick vi sedan arbeta fram mål som projektet ska arbeta mot. Många ansåg att det finns behov av nationella standarder, auktoritetsregister och ID för forskare. Det framkom även att det finns behov att kvalitetssäkra metadata.

Arbetet kommer att fortsätta och beslut från både Vetenskapsrådet, KB och SUHF men även andra kan komma att påverka projektet. Frågor som bl.a. publikationsdatabaser, vidareutveckling av SwePub och nationella forskarID är inte endast en biblioteksfråga utan en fråga för lärosäten.

Mer om workshopen finns att läsa i Libris-bloggen.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Bibliometri, Publicera och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.