Chef i en högpresterande kultur

Päivi Riestola, PED, spikade sin avhandling: Chef i en högpresterande kultur: implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter, på entréplanet i biblioteket idag.

Päivi Riestola har genom en fallstudie undersökt managementkonceptet högpresterande kultur. Resultaten visar att det inte är bara nationell kultur eller organisationskultur som har betydelse för ett managmentkoncepts möjligheter att få genomslag. Studien visar också att lokala översättningar och omtolkningar kompenseras av central styrning och kontroll från den utländska koncernledningen.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.