“Truthiness” & “sciency” i akademin

Engelska

Den 4e oktober publicerade Science en artikel som har beskrivits som en “sting operation” mot open access tidskrifter. Studien handlade om att skapa en artikel som har både metodologiska och vetenskapliga problem för att sedan skicka in den till diverse open access-tidskrifter för att undersöka vilka av dessa publicerar artiklen. Problemen med studien var bl.a. att forskaren (John Bohannon, biolog och vetenskapsjournalist) visste att de oa-förlagen som artikeln skickades till var tveksamma oa-tidskrifter samt att han inte hade en kontrollgrupp av traditionella toll access-tidskrifter.

Artikeln har väckt mycket diskussioner och även några välformulerade satiriska inlägg, som t.ex. Dr. Mike Taylors Anti-tutorial: how to design and execute a really bad study. Mike Taylor är paleontologist och arbetar på Department of Earth Sciences vid University of Bristol, UK.

Taylor skriver “…It has that sciencey quality. It discusses methods. It has supplementary information. It talks a lot about peer-review, that staple of science. But none of that makes it science. It’s a maze of preordained outcomes, multiple levels of biased selection, cherry-picked data and spin-ridden conclusions. What it shows is: predatory journals are predatory. That’s not news.”

Bohannons artikel hjälper oss inte att bedöma oa-tidskrifter p.g.a. den har allt för många fel och den försöker beskriva något som en sanning (truth) men blir istället ett exempel i “truthiness” som Gary F. Daught beskriver det. “Truthiness” definieras i Wikipedia som “as a quality characterizing a ‘truth’ that a person making an argument or assertion claims to know intuitively ‘from the gut’ or because it ‘feels’ right without regard to evidence, logic, intellectual examination, or facts”.

Detta är inte första gången som peer review processen undersöks. 1996 testade Alan Sokal Social Text, en ansedd tidskrift inom sociologi, och bara några veckor sedan rapporterades det om några serbiska forskare som testade peer review processen hos en tidskrift. Utöver att studien inte höll måttet så hade de refererat till bl.a. B. Sagdiyev (Borat), A. S. Hole och Michael Jackson.

Nästa gång liknande försök görs vore det önskvärt om forskaren gjorde ett seriöst försök: testade även ansedda oa-förlag och ta-förlag för att sedan dra slutsatser som resultatet tillåter och inte spinna dem till något oigenkännligt.

Pieta Eklund