Forskarstöd vid BLR

Engelska

För ett år sedan formades en grupp på BLR som skulle undersöka vilken forskarstöd som BLR skulle kunna erbjuda sina forskare och forskarstuderande. Det pratas mycket om högskolans ambitioner på att öka andelen forskning och vi på BLR anser att biblioteket måste vara en del i det arbetet. BLR vill helt enkelt utveckla ett fungerande och anpassat forskarstöd. Gruppen genomförde en studie vars syfte var att utreda forskares och forskarstuderandes behov av stöd i forskningsprocessen för att kunna fortsätta utveckla och prioritera BLR:s forskarstöd. Följande frågor ställdes:

  • Vilka forskningsnära tjänster har forskare och forskarstuderande behov av?
  • Vilka tjänster bör Bibliotek & läranderesurser prioritera och/eller utveckla utifrån de behov som forskare och forskarstuderande ger uttryck för?

När det pratas om forskarstöd så finns det många olika begrepp. I våra diskussioner utgick vi från Gunilla Wilkunds litteraturöversikt om vad är forskarservice. Vi kom fram till att vi vill kalla våra tjänster till forskare för forskarstöd eller forskarservice för att skilja mellan vår stöd och den strukturbetonade forskningsstödet, finansiering, handledning, nämnder, uppföljning av studieresultat etc., som Högskolan i Borås erbjuder.

Resultatet kan sammanfattas med följande punkter:

• BLR behöver erbjuda mer stöd i informationssökning
• BLR bör se till att informationsresurserna överensstämmer med behoven.
• Publiceringsstöd bör erbjudas så att forskare får kompetensen att välja den bästa
publiceringskanalen.
• Forskningsresultat- och data bör synliggöras och tillgängliggöras och BLR bör omvärldsbevaka bl.a. finansiärer och utlysningar i samråd med andra delar av Högskolan i Borås.
• BLR:s medarbetares kompetens bör synliggöras och BLR bör verka för samarbete mellan forskare och BLR och samverkan mellan BLR och andra delar av högskolan.
• Det behövs även ökat handledarstöd och annat generellt stöd i bl.a. tekniska verktyg.

Hur ska vi då vidare med detta arbete? Nästa steg är att diskutera på BLR vilka tjänster kan vi utveckla på egen hand och var behövs det hjälp från andra delar av högskolan.

Pieta Eklund

 

Detta inlägg publicerades i Allmänt och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.