Citeringens praktiker

Gustaf Nelhans, som arbetar vid Högskolan i Borås vid Bibliotekshögskolan, har disputerar med sin avhandling Citeringens praktiker. Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik vid Göteborgs universitet.

Citeringar är viktiga inom vetenskapen för att sätta ens egen forskning i en kontext men det har kommit att användas i forskningspolitiska frågor för att fördela forskningsanslag. Han visar på flera olika sätt att använda citeringar, bl.a.: för att visa den bästa forskingen inom området, slentrianmässigt för att alla andra gör det eller kanske för att kritisera den citerade artiklen. Citeringens värld är m.a.o. komplext men forskarens vardag.

Sveriges Radio har intervjuat Gustaf Nelhans och skrivit en kort artikel Citeringar som hårdvaluta inom forskning.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Avhandlingar, Bibliometri, Högskolans forskning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.