Hitta open access-tidskrifter med impact

Engelska

120x600oaEfter att ha skrivit om altmetrics, genomslagskraften av open access publicerad forskning forskningsdata, negativa resultat är det kanske på sin plats att presentera varifrån man kan hitta open access tidskrifter med gott rykte.

Det finns några givna exempel som PLoS, BioMed Centrals tidskrifter och PEER J. De första två är megatidskrifter och alla inom medicin, life-sciences, biomedicin och liknande. arXiv.org är en preprint arkiv för fysik, kemi, matematik och datavetenskap etc.

Web of Science har listat open access-tidskrifter. Här kan du kan söka på tidskriftens titel eller bläddra bland titlarna.

ITC library har skapat en lista på open access-tidskrifter med impact factor. På listan finns det över åtta hundra tidskrifter från alla vetenskapsområden. Tyvärr finns det inte information om vilket år listan är gjort.

University of Oregon har också tagit fram en rankinglista med hjälp av Scopus och SJR. I listan ingår alla 2014 open access-tidskrifter som finns i SCImago Journal & Country Rank. De har också skapat en lista där open access-tidskrifterna rangordnas av  eigenfactor.org. Eigenfactor är konstruerat så att den tar hänsyn till skillnaderna i citeringspraktiken inom olika vetenskapsområden samt att data från fem år inkluderas. Citeringar från viktiga tidskrifter vägs högre än citeringar från sämre rankning.

Det finns en lista på open access-tidskrifter som har en impact factor från Web of Science från 2009, men p.g.a. upphovsrättsliga orsaker så finns det ScimagoJR-indikator och Scopus SNIP-indikator redovisade. SJR och SNIP finns lätt åtkomligt på webben. I listan finns 619 tidskrifter. På SCImago Journal & Country Rank kan du kolla upp en tidskrifts SJR och SNIP.

ScimagoJR och SNIP-indikator är mått på tidskriftens vetenskapliga prestige respektive ett slags normaliserat värde per artikel. SJR bl.a. värderar citeringar från relaterade tidskrifter högre och kompenserar för antalet nummer en tidskrift har. SNIP har som syfte att möjliggöra jämförelser mellan olika forskningsområden, alltså att citeringar inom medicin och humaniora skulle kunna jämföras.

Titta på youtube-filmen om du är intresserad av att lyssna på ett klipp om SJR & SNIP vs Impact factor.

Det som är slående i alla listor är att medicin, biologi och andra naturvetenskap finns representerade. Däremot att hitta oa-tidskrifter inom andra områden och speciellt med impact factor kan vara svårare. Att oa-tidskrifter från andra områden saknar impact factor beror delvis på att oa-tidskrifterna från andra områden inte finns indexerade i Web of Science i samma utsträckning.

DOAJ, Directory of Open Access journals är också ett bra ställe att söka tidskrifter. Där kan du söka eller bläddra utifrån olika kategorier som nya tidskrifter, ämne, land, licens (någon av creative common-licenser) och publiceringsavgift. Där finns tidskrifter t.ex. inom Konst och arkitektur, historia & arkeologi och samhällsvetenskap.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Open access, Publicera och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.