730 miljarder satsas på forskning

Engelska

Det handlar om EU:s nya ramprogram, Horizon 2020, som startar formellt den första januari 2014. Syftet med Horizon 2020 är att söka gemensamma lösningar på samhällsutmaningar som vi stör inför. Jämfört med sjude ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling är att Horizon 2020 är utmaningsorienterad, mer öppet och lita sig på forskarna har en förmåga att själv komma fram till hur samhällsproblem ska lösas.

Programmet består av tre delar: Excellent Science, Spetskompetens, där man helt fritt kan söka pengar för sin egen forskning. Industriellt ledarskap är en satsning på nyckelteknologier som kan användas i många olika tillämpningar t.ex. nanoteknologi, avancerade material, produktion samt bioteknologi. Samhälleliga utmaningar tar sig an andra områden som hälsa, energi, transporter och klimat. Innom detta block är det projektasökningar mellan minst tre forskargrupper i Europa som man söker i första hand. Block två och tre  kräver oftast europeisk samverkan och någon form av tillämpning medan block 1 inte är inriktad mot samarbete med industrin.

EU:s Horizon 2020 sida

Information från Vinnova

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Forskningsfinansiärer och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.