Sociala media för forskare

Engelska

Är du intresserad av att använda sociala media i ditt arbete? Att dela med dig dina forskningsresultat eller fråga om tips om diverse ämnen.

Kolla då igenom A to Z of Social Media for Academia som har listat många olika plattformar som forskare kan använda sitt arbetet, även sådan som man kanske inte tänker i första hand t.ex. Spotify. Många gillgar lyssna på musik men på Spotify kan du t.ex. göra listor som hjälper dig att komma igång med skrivandet och sedan kan du dela dessa listor med andra som också kan få inspiration av din lista.

Det som är bra att skapa egna konton på några av ställen som du bedömer som viktiga eller användbara är att du skapar ditt eget nätnärvaro, då blir det svårare för någon annan att kapa din forskaridentitet, vilket är också viktigt att skydda.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Allmänt och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.