Bedöma förlag och tidskrifter

Engelska

Under veckan har jag gått igenom några tips att bedöma om en open access-tidskrift är ok att publicera i med några forskare och doktorander. För ett år sedan publicerade jag en guide om att bedöma oa-förlag och -tidskrifter för att stödja dig i val av tidskrifter. Guiden ska uppdateras, dock är det mesta fortfarande aktuellt. Här nedan finns några frågor som du kanske ställa när du funderar på att välja en (open access) tidskrift att publicera dig i.

Får du mail från samma förlag flera gånger under en kort period? Det är inte bra om förlagen/tidskriften spammar dig.
Är inbjudan generisk?
Med andra ord: finns det en namngiven avsändare, skriver de till dig personligen?
Hur är språket i inbjudan? Finns det konstiga formuleringar, stavfel, grammatiska fel?
Vem har fått inbjudan? Har dina kollegor som inte sysslar med samma ämnen som du också fått inbjudan?
Har inbjudan kommit direkt efter att du deltog i en konferens? Dessa förlag är bra på att söka olika konferenssidor för att sedan börja spamma dig för en artikel.
Passar tidskriftens ämne dina forskningsintressen?
Har tidskriften ett namn som visar på ett väl brett ämnesområde? T.ex. Journal of applied and basic sciences är brett, World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences eller liknande? Dessa är namn på två befintliga tidskrifter.
Var är tidskriften indexerad? Kan det stämma? Kontrollera! Att tidskriften finns i Google Scholar är inget kvalitetsstämpel. Sök i dina ämnesspecifika databaser istället och sök då på tidskriftens namn för att undersöka om tidskriften faktiskt finns där.
Vad kostar det att publiceras i tidskriften? Får du mail efter att du skickat in ditt manus att om du betalar lite till så blir granskningen snabbare? Eller får du förslag att om du citerar artiklar publicerade i tidskriften tidigare så får du rabatt på priset?
Vem är editor-in-chief? Googla!
Vilka ingår i redaktionskommittén? Känner du igen några namn?
Om du tackar ja till ett uppdrag i redaktionskommittén, vilka krav ställs på dig? T.ex. måste du få någon annan att publicera i tidskriten?
Hur ser kontaktinformationen (t.ex. e-postadressen) ut för tidskriften? Kommer mail från en gratis e-posttjänst eller från tidskriftens eget e-postjänst?
Vilka har publicerat i tidskriften tidigare? Och vad har de publicerat?
Har forskaren en profil på något social nätverk?
Hittar du forskaren på heminstitutionens hemsida?
Finns förlaget i Beall’s list of Predatory Open-Access Publishers?
Vad skrivs om refereegranskning på tidskriftens hemsida?
Hur snabb är deras refereegranskningsprocess? Granskningsprocessen kan ta lång tid, det är inte lätt att hitta en ämneskunnig granskare. Får du relevanta kommentarer?
Är artiklarna välskrivna?
Hur ser artiklarnas referenslistor ut? M.a.o. kan författarna sitt område
Självciteras det mycket? Citerar artikelförfattarna sig själva?
Citeras artiklar inom tidskriften? En del förlag & tidskrifter “rekommenderar” att du citerar artiklarna publicerade tidigare i tidskriften.
Håller artiklarna tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att du ska vara intresserad av att publicera i tidskriften? Är metoden, teorin och slutsatserna rimliga?
Är förlaget medlem i OASPAOASPA är en organisation som arbetar för bl.a. standarder för open access publiceringen.

Förhoppningsvis hjälper dessa frågor dig att bedöma om tidskriften är intressant för dig att publicera dig i. Du kan också läsa Jeffrey Beall:s lista över kriterier för att bedöma förlag/tidskrifter. När det finns frågor eller tveksamheter så kan du alltid höra av dig till mig så undersöker vi det tillsammans.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Open access, Publicera och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.