Frågor och svar om att registrera i BADA

Engelska

Här under svarar jag på några frågor som ofta dyker upp när det är dags att registrera publikationer i BADA. Om svaren här inte hjälper dig vidare så kan du alltid kontakta mig pieta.eklund(a)hb.se

Sista datum för registrering av publikationer från 2013 är 17. januari 2014.

Se tidigare blogginlägg med några instruktioner för hur man registrerar i BADA eller bibliotekets webb om BADA.

Jag har fel språk i BADA. Hur ändrar jag språket?
Du kan ändra språk från svenska till engelska och tvärtom. Det för du via länken Edit Profile/Inställningar. När du har valt språket du vill använda klickar du på Update your profile/Uppdatera din profil. Sedan måste du logga ut och logga in igen för att ändringarna ska börja gälla.

Vad ska registreras i BADA?
Du ska registrera i BADA dina publikationer som du har författat i din tjänst vid Högskolan i Borås. Du kan registrera en publikation när den har blivit godkänt för publicering. Du kan registrera forskningsartiklar, konferenspapers och -posters, böcker, bokkapitel, debattartiklar, bokrecensioner, rapporter, patent. Du kan även registrera objekt, utställningar och annat konstnärligt arbete

Det som inte platsar i BADA är när du t.ex. blir intervjuad för en radio- eller tv-show, eller när du håller ett tal, om inte talet blir publicerat någonstans. Även vetenskapliga artiklar eller andra publikationer där din adress är något annat lärosäte än Högskolan i Borås ska inte registreras i BADA utan vid det andra lärosätet. T.ex. du arbetar även vid Göteborgs univeristet och du har angett University of Gotheburg som din institution publikationen ska registreras i GUP. Om båda två lärosäten är angivna, kan du registrea publikationen i BADA.

Vem ska registrera i BADA?
Du som har författat en publikation ska registrera din publikation i BADA. Du känner din publikation bäst och är best lämpad att fylla i bl.a. nyckelord. All högskolans personal kan registrera i BADA. Alla registreringar genomgår en granskning; du behöver inte vara orolig för misstag. De går att rätta till.

Kan jag bifoga mina texter i fulltext i BADA?
Allt som oftast kan du göra det när det gäller artiklar. De flesta förlagen tillåter självarkivering i ett institutionellt arkiv av den sista versionen av artikeln som ej ännu har förlagets layout eller att du tillgängliggör din artikel på din hemsida. Forskarprofilen som högskolan erbjuder är din hemsida och publikationer till den kommer via BADA. På SHERPA/RoMEO:s hemsida kan du undersöka vilka policys ett förlag eller tidskrift har för självarkivering.
När det gäller böcker och bokkapitel så tillåts självarkivering sällan, speciellt om det är ett kommerciellt förlag som vill tjäna på att sälja boken.
Konferensbidrag är mer komplicerade publikationer. Om du ska skriva om det till en artikel så är det bäst att inte ha den i fulltext i BADA. I andra fall kan bör du följa vad konferensarrangören har för krav.
Alla publikationer som är utgivna av Högskolan i Borås som har fått ekonomiskt eller annat stöd från Högskolan i Borås förutsätts finnas i fulltext i BADA enligt Rektorsbeslut.
Om du är osäker, hör av dig till mig.

Jag är knuten till flera lärosäten, ska jag registrera i BADA?
De publikationer som du har skrivit och kommer från projekt som du arbetar med under din anställning vid Högskolan i Borås ska registreras i BADA.

Jag är doktorand som är knuten till ett annat lärosäte, var ska jag registrera mina publikationer?
Det är troligtvis så att lärosätet som du är knuten till, där du ska ta din doktorsexamen, vill att du ska registrera dina publikationer där men du bör även göra det i BADA om Högskolan i Borås finansierar dina studier.

Vad är en publikationstyp?
Publikationstyp anger vilken typ av publikation det handlar om: artikel, konferenspaper, bok eller annat. Vidare finns det beskrivningar till publikationstyper som refereegranskad vetenskaplig, övrig vetenskaplig, annat. När det gäller artiklar så är den refereegranskade artikeln den som har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, övrig vetenskaplig kan vara t.ex. en populärvetenskaplig artikel. Annat är t.ex. en debattartikel, krönika och liknande. Artikel – recension (article review) är en recension av en bok och inte en review-artikel som det engelska namnet skulle kunna antyda.

Jag vill bifoga en länk till min registrering. Var ska det göras?
Nästan längst ner på sidan där du har registrerat bl.a. ditt namn och verkets titel finns ett fält som heter Tidskriftens ISBN/ISSN, Artikelns DOI, länk m.m.. Klickar du på pilen så blir flera val synliga. För att bifoga en länk väljer du URI. Sedan kan du klistra i länken i rutan under. Har du tillgång till både DOI, ISSN och URI så klickar du på Lägg till fler för att få flera tomma fält.

bada1

Det finns inget att korrigera, varför påstår BADA det?
Nästsista sidan i formuläret är en sida där du kan göra en sista kontroll av det du har fyllt i. Det betyder inte att det finns något att rätta till utan det är endast en möjlighet. Om alla uppgifter är korrekta och du har inte glömt fylla i något så kan du klicka på nästa för att komma till avtalet.

Måste jag godkänna avtalet?
Ja, det måste du. Avtalet måste finnas där för systemets skull och riktar sig mot studentuppsatser. Klicka på Jag har läst avtalet och godkänner det för att komma vidare.

Jag har fyllt i fel/bifogat fel fil.
Det är lätt hänt. Kontakta mig via mail, skriv i vilken publikation det gäller och vad ska det istället vara, bifoga den rätta filen etc. så rättar jag till registreringen.

Jag har ingen nästa-knapp, jag kommer inte vidare.
Om du har zoomat in så kan knappar försvinna. Se till att du skrollar längst ner och i sidled för att hitta alla eventuellt “försvunna” knappar.

Mina registreringar syns inte på min forskarprofil och jag kan inte söka dem i BADA.
När du inte kan se dina publikationer i din forskarprofil eller när du inte kan söka dem i BADA så kolla Min sida i BADA. Om publikationen fnns där under rubriken Poster som ska granskas betyder detta att jag har inte hunnit granska och godkänna registreringen. Så fort jag hinner gör detta kommer de att bli synliga och sökbara.

Pieta Eklund

 

Detta inlägg är publicerat under BADA och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.