Kort om forskarhandledingskurs

Årets forskarhandledningskurs med deltagarna från olika institutioner är precis avslutad, en kurs med högt i tak, vilket medfört livliga diskussioner.

Varje kursomgång sätter sin egen prägel på kursen, bl. a. genom ett avsnitt med egenvald litteratur. I årets kurs har två färska rapporter från Göteborgs universitet påverkat en del, nämligen Öhrn, Elisabeth och Lundahl Lisbeth (red)  (2013) ”Kön och karriär i akademin – En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet” och Berg, Christina m fl (2012) ”Jämställda fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet”.

För den intresserade kan nämnas ytterligare en rapport som behandlar forskarhandledning i ett lika villkor-perspektiv; Ulrike Schnaas, Ulrike. (2011) ”Könsmedveten forskarhandledning – teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter”, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala universitet.

Anngerd Lönn Svensson, kursledare

 

Forskarhandledningskursen arrangeras av CLU och går under höstterminen. Kursen omfattar sex heldagar med förberedande och mellanliggande uppgifter. Kursen vänder sig till högskolans disputerade lärare som handleder eller inom kort kommmer att handleda doktorander. För mer information kontakta Anngerd Lönn Svensson.
Detta inlägg publicerades i Handledning av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.