SND:s julkalender

SND (Svensk Nationell Datatjänst) som sysslar med att göra forskningsdata öppet tillgänlig för att underlätta för forskare att få tillgång till befintliga data. De ger även stöd och rådgivning under forskningsprocessen. Iår har de skapat en julkalender som har som tema Svenska Gallupinstitutets undersökningar 1942-1956. Det är material som kommer från Svenska Gallupinstitutet. SND beskriver materialet bl.a. så här:

“Materialet består av 10 pärmar med ca 550 frågeformulär från perioden 1942-1954. Utöver dessa har vi ca 500 bundna eller häftade rapporter som innehåller uppgifter om syfte, urval, frågeformulär samt resultat i form av korstabeller. Dessa rapporter varierar i storlek från ca 10 till flera hundra sidor.”

Det finns många olika frågeställningar representerade, bl.a. politiska frågor, köpvanor, attitydfrågor och läsvanor. Se vilka studier som galluparkivet innehåller.

Bakom dagens lucka finns “skälen till att barn får gå på biograf och söndagsskola”. 69% menar att det är bra som uppfostran och nyttigt för barnen att gå på söndagsskola medan ingen tycker att anledingen att gå på söndagsskola är omväxling, förströelse. 71% däremot anser att biobesök är omväxlande och förströelse.

Bilden kommer från SND:s julkalender.

snd

Pieta Eklund