Vinnovas Programöversikt 2014

Så här skriver Vinnova på sin sida om Programöversikt 2014:

“VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.

En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

I denna skrift kan du läsa om VINNOVAs planerade större utlysningar för 2014 och när dessa är öppna för ansökningar.”

De har tre huvudinriktningar: Utveckling av strategisk kunskap, Stärkt innovationsförmåga och Nationell kraftsamling. Ladda ner Programöversikt 2014 från VINNOVA för att läsa om prgrammen.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Forskningsfinansiärer och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.