Horizon 2020 och open access

Engelska

Första utlysningar ur Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, har öppnat. Dessa utlysningar har sista ansökningsdag under 2014. EU har en Participant Portal där det finns mycket information om vilka utlysningar som är aktuella.

Det som är intressant för mig är vad som skrivs om publicering av den forskning som Horizon 2020 finansierar. Bland alla dokument finns något som heter General Model Grant Agreement som har en klausul 29.2 Open Access to scientific publications. I den står det att finansieringsmottagren måste garantera open access (gratis online tillgång för alla användare) till alla vetenskapliga refereegranskade publikationer som kommer från den finansierade forskningen samt att bidragstagaren måste samtidigt försöka tillgängliggöra även forskningsdata för att validera resultaten som presenteras. Det kommer att vara intressant och utmanande att börja tänka även hur och till vilken grad det skulle vara möjligt att göra forskningsdatan fritt tillgänglig.

Det som finns skrivet kan tolkas så att författarna måste deponera ett refereegranskat och accepterat manuskript eller publicerad version av artikeln i ett institutionellt arkiv senast vid publiceringen. Även bibliografisk metadata för publikationen måste vara fritt tillgängligt. Det är som är anmärkningsvärt är att vägen till open access går via institutionella arkiv, en annan väg än att publicera i open access-tidskrifter. De vill alltså inte direkt styra var forskare publicerar sig, däremot indirekt genom att säga att publikationen måste göras öppet tillgänglig vid publiceringen. Många förlag använder ju sig av embargo-tider, alltså att publikationen får göras öppet tillgänglig efter t.ex. 6 månader.

I detalj skriver Horizon 2020 följande:

The beneficiary must ensure open access (free of charge,  online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.
In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher,

or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

– the terms [“European Union (EU)” and “Horizon 2020”][“Euratom” and Euratom research and training programme 2014-2018″];

– the name of the action, acronym and grant number;

– the publication date, and length of embargo period if applicable, and

– a persistent identifier.

H2020 Model Grant Agreement: Mono-beneficiary General MGA: December 2013, p. 59.

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Forskningsfinansiärer och märkt , av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.