Aktuell forskning vid Högskolan i Borås

En helt ny rapport från Högskolan i Borås, Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning, skriven av Daniel Hjelmgren och Eva Gustafsson, handlar om ett projekt och experiment där det samlas in både hela och trasiga kläder. Detta är ett sätt att öka återvinningen av kläder och ett led i att förbättra miljön. Vi kastar mycket av våra avlagda kläder i hushållssoporna vilket är resursslöseri. Istället skulle dessa avlagda kläder kunna säljas på secondhandmarknaden, sänkas bort eller säljas till återvinningsföretag för användning i stoppning av madrasser eller ljudisolering.

SIIRs handelslabb får 700 000kr som ska finansiera den fortsätta utvecklingen av verksamhet på Handelslabbet från Sjuhärads Kommunalförbund. SIIR har en vision om ”open-innovation-lab”. Tanken är att inspirera och utmana den svenska detaljhandelen att tänka nytt och annorlunda. Malin Sundström, föreståndare vid SIIR driver en blogg Retailing Research.

BHS kommer att ha två intressanta projekt som drar igång under våren. Bjrön Hammarfelt har fått pengar från Vetenskapsrådet för en internationell postdok-tjänst kring mätning och utvärdering av forskning med hjälp av kvantitativa metoder. En del av tjänsten är lagt vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leidens Universitet, Nederländerna.  Anna Hampson Lundh har fått en deltidstjänst vid the School of Education, Faculty of Humanities, Curtin University, Perth, Australien. Där kommer hon att forska om barn med läsnedsättningar och deras användning av talböcker. Studien kommer att resultera vidare förståelse av barn med läsnedsättningar och talböcker som medium och vilka förutsättningar det finns för barns läsande i dagens medielandskap.

Här hittar du andra forskningsnyheter från Högskolan i Borås.

Skulle du vilja hitta en expert som är intressant att intervjua i jul- och vintertid, bl.a. om konsumtion, fira jul i sociala medier, om rättvisa och prioriteringar kolla då in expertlistan som högskolans Kommunikationsavdelning har skapat.

Pieta Eklund