Publicera vetenskapliga texter open access. Horizon 2020 riktlinjer.

Engelska

EU har publicerad sina riktlinjer för open access-publicering av vetenskapliga texter och forskningsdata.

I riktlinjerna definieras open access samt att man skriver om två vägar till open access: självarkivering eller publicering i en oa-tidskrift. I riktlinjerna motiverar de kravet på open access genom att modern forskning bygger på öppen dialog och möjligheten att förbättra tidigare forskning. De menar att open access bidrar till att förbättra kvalitet på forskning, effektiviserar forskningen genom att minska dubbelt arbete och uppmuntrar till samarbete men att det även påskyndar innovation och engagerar medborgare och det omgivande samhället.

EU anser är att information som betalas av offentliga medel inte ska betalas för på nytt varje gång någon vill ha tillgång till den utan att forskningen ska gynna EU, europeiska företag och europeér fullt ut och därför europeisk forskning finansierad med offentliga medel ska vara fritt tillgängligt och samtidigt garanteras långsiktig bevarande. Open access-kravet gäller endast vetenskapliga publikationer men det skrivs i riktlinjerna att även forskningsresultat publicerade via andra kanaler som monografier, konferenspapers, grå litteratur etc bör göras fritt tillgängligt.

Pieta Eklund

 

Detta inlägg är publicerat under Forskningsfinansiärer, Open access och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.