Välkommen på inspirationsdag om publicering den 27 februari 2014

Den 27 februari kl. 09:00-15:00 är du välkommen till en inspirationsdag om publicering.

Vilka är de centrala aktörerna och internationella tendenserna, hur används publicering som grund för fördelning av forskningsanslag och hur kan man tänka kring sin egen publiceringsstrategi?

Tillfället riktar sig i första hand till forskare och doktorander, men all intresserad personal är varmt välkommna. Inspirationsdagen erbjuds i samverkan mellan rektor och nämnderna. Rektor och nämndordföranden kommer även att inleda programmet, som i sin helhet kommer att finnas tillgängligt i januari.

Dagen följs upp i april, med en inspirationsdag om forskningsfinansiering och forskningskommunikation.

Anmäl dig via anmälningsformuläret.

För mer information, kontakta Pieta Eklund.