Calls for papers

Engelska

Det är kanske snart som alla blir bombade av olika calls for papers för diverse tidskrifter och konferenser. Det finns väldigt många bra konferenser men det finns även en lång rad mer tveksamma konferenser. Att navigera blad dessa inbjudningar kan ibland vara svårt.

Linda Zellmer, bibliotekarie vid Western Illinois University Libraries, har använt CRAAP -testet för att utveckla en test för att värdera calls for papers men kallar den för SCRAAP. S kommer från Scholars och resten är en akronym för Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose. CRAAP är en samling av frågor som kan användas för att bedöma information. I detta fall är frågesamlingen anpassats att gälla calls for papers.

Exempel på frågor att ställa till calls for papers som du du får:

Aktualitet

 • Hur många nummer har kommit ut? Är tidskriften ny eller väletablerad?
 • Är informationen i call for papers korrekt och uppdaterad?

Relevans

 • Är call for papers relevant för ditt ämne? Om inte, varför skickades den till dig?

Avsändares auktoritet

 • Om du tittar på artiklarna publicerade i tidsriften tidigare, är de vettiga artiklar?
 • Känner du igen namnet av avsändaren till call for paper?
 • Använder de e-postadresser från t.ex. hotmail, google, yahoo? Varför gör de det?

Riktighet

 • Är språket i call for papers korrekt? Speciellt när avsändaren anger sig vara i t.ex. USA.
 • Kontrollera att tidskriften är indexerad där den påstår sig vara indexerad.

Syftet

 • Vad är syftet med tidskriften?
 • Vad säger tidskriftstiteln? International Journal of Business, Humanities and Technology är väldigt brett. Är det lite tveksamt?
 • Har förlaget flera tidskrifter som har liknande titlar?

Läs hela SCRAAP-testet.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Allmänt och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.