Inspirationsdagen om publicering

Engelska

Ett tag sedan organiserades det en inspirationsdag om publicering. Rektorn och ordföranden för våra två forskningsnämnderna inledde dagen. Martin G Erikson pratade om vetenskaplig publicering utifrån sina egna reflektioner. Han funderade kring frågor som “är vår forskning vetenskaplig” och vad devisen “vetenskap för profession” betyder i forskningssammanhang. Lars Hallnäs pratade om farorna med publish-or-perish – forskare måste producera fler och fler publikationer men har inte längre tid att genomföra forskningen eller inte kan vara tillräckligt galen med forskningsidéerna då forskningsfinansiärerna inte vill betala för “galen” forskning.

Dagen fortsatte Björn Hammarfelt med en presentation om bibliometri. Han gick igenom vad bibliometri är, varför bibliometri är av intresse för forskare och hur det jobbas med bibliometri. Gustaf Nelhans fortsatte med temat bibliometri. Han pratade om bibliometri som utvärderingsverktyg där citeringar likställs med kvalitet. Gustaf poängterade dock med Eugene Garfields ord att “impact is not the same as importance or significance“. Han pratade även om resurstilldelning baserad på publikationerna.

Innan lunch och eftermiddagens workshops kring open access och bibliometri presenterade Helena Francke och Pieta Eklund läget när det gäller open access. Presentationen handlade om bl.a. vägar till open access, krav på open access från finansiärer som Horizon 2020 och vilken forskarservice finns att tillgå på BLR.

Deltagarna var nöjda och uppskattade det praktiska inslaget med workshoparna. Dock hade flera av deltagarna velat gå på både workshoparna. Dagen hjälpte att förtydliga några aspekter kring publicering och bibliometri och det finns intresse för flera liknande dagar. Det som är roligt är att det finns en dag som planeras, 14 maj. Det ska handla om finansiering och bedömning av ansökningar. Boka in den i din kalender!

Pieta Eklund