Transparens i forskning

Engelska

Det har kommit fram att Tamiflu inte funkar så bra och det ger indikationer på hur läkemedelsforskning fungerar. Många länder skaffade sig Tamiflu i stora mängder i samband med fågelinfluenssa-skräcken 2005-2006 och 2009 inför svininfluenssaepidemin, då panepidemi enligt WHO verkligen existerade. Läkemedlet köptes från Roche för flera hundra miljoner. Sverige spenderade flera hundra miljoner på medlet.

Det fanns många som var kritiska mot massinköpet, framför allt Cochrane-nätverket. Nätverket sammanställde ett antal rapporter om läkemedlet och dess effekter. Många av rapporterna var sponsrade av läkemedelsföretag. Dessa rapporter kunde inte visa någon större effekt av Tamiflu (medlet skulle förkorta influenssan med en halv dag!) men det som var än mer intressant var att ett stort antal tester hade hemlighållts och resultaten blev aldrig publicerade. Det leder oss till ytterligare ett stort problem utöver att mycket av skattemedeln har spenderats på läkemdel som inte har någon påvisat effekt, nämligen att läkemedelsföretag hemlighåller eller inte publicerar all sin forskningsdata och forskningsresultat.

Negativa resultat publiceras sällan, vilket betyder att det blir väldigt svårt att ta välinformerade beslut om t.ex. ett läkemedel. Har det gjorts 80 studier där 40 studier är positiva och dessa blir publicerade och 40 studier som visar inga eller t.o.m. negativa effekter men alla dessa blir inte publicerade. Det är få av dessa studier som publiceras. Då har vi kännedom att i de flesta fall har läkemedlet effekt men sanningen är mer koplicerad. I verkliheten har läkemedlet inte någon större effekt alls. Skulle du vilja ta ett läkemedel som egentligen kanske inte hade någon effekt, som med fallet med Tamiflu?

Vetenskap och forskning ska byggas på transparens och tillgång till både forskningsresultat och forskningsdata/datasets för att vi ska kunna ta beslut baserade på korrekt fakta. Läs mer om Tamiflu-fallet What the Tamiflu saga tells us about drug trials and big pharma publicerat i The Guardian.

Vi har skrivit om värdet i negativa och ofullständiga resultat i bloggen i samband med open access veckan i höstas.

Pieta Eklund