Informationsmöten om Horisont 2020

Den tredje juni kommer Vinnova, SP och Högskolan i Borås att arrangera ett informationsmöte kring Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Satsningen är på 80 miljarder euro!

Från VInnovas nyhetsbrev:

Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället.

 

Informationsmötet den 3 juni vänder sig specifikt till dig som vill få en överblick av möjligheterna inom Horisont 2020 och vi välkomnar alla som jobbar med forskning och innovation eller dig som är allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd. Under dagen medverkar några av VINNOVAs nationella kontaktpersoner (NCP) för Horisont 2020 samt Annika Bergman, samordnare forskningsfinansiering vid Högskolan i Borås och Per Lindquist från SP Grants Office.

Dagen börjag kl 13 med registreringen och inleds 1330 av Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås och Teknisk direktör SP, Per-Erik Petersson. Därefter ges en genom gång av möjligheter inom Horisont 2020 och vad som är bra att veta inför en Horizon 2020-ansökan. Sist på dagen avhandlas Europeiska forskningsprojekt för små och medelstora företag.

Platsen för dagen är Sparbankssalen (M202) vid Högskolan i Borås.

Anmäla dig senast den 26 maj här

Pieta Eklund

Detta inlägg är publicerat under Forskningsfinansiärer och märkt av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.