Videosammanfattningar

Engelska

Har du testat att producera en videosammanfattning baserad på en av dina vetenskapliga artiklar? Det finns en del tidskrifter som tillåter videosammanfattningar, t.ex. New Journal of Physics och Current Biology. I Current Biology 24(9) 2014 har en svensk forskargrupp undersökt varför vissa imitationer är imperfekta – t.ex. varför är en blomflyga väldigt lik en geting – och borde inte evolutionen gjort imitationerna till perfekta kopior istället. Ett svar verkar vara att när t.ex. en blomflyga imiterar getingens färger så är den inte utsatt för naturligt urval till samma grad och imitationen behöver inte bli perfekt. Gruppen har iaf producerat en videosammanfattning som kan ses här nedan.
Kazemi, B. et al. (2014). Stimulus Salience as an Explanation for Imperfect Mimicry
Current Biology, 24(9), pp. 965-969. 10.1016/j.cub.2014.02.061.

 

Ett spännande grepp kan tyckas men fenomenet väcker några frågor, bl.a. om “publish or perish” kommer även att inkludera “video or vanish”, hur ska spridningen av videosammanfattningarna ses i relation till resurstilldelning, citeringar eller med samverkansuppgiften, hur ska upphovsrätten för dessa filmer hanteras och inte tala om långtidsarkivering? Hur registreras dessa videosammanfattningarna i lärosätes arkiv? Som sina egna verk med egna upphovspersoner, eller som en del av artiklen?

Kanadensisk University Affairs har identifierat att den första videosammanfattningen kan ha varit publicerat av Cell Press publicerat 21 maj 2009. Den videosammanfattningen finns nedan.

Det är spännande att kunna använda andra sätt att sprida sin forskning på. Att titta på 5-10 min video är ett sätt att skanna av nya intressanta artiklar som speciellt yngre forskare och studenter använder sig av. Video ger ytterligare en dimension och möjlighet att förklara svåra ämnen som är för komplexa att endast förklara med ord. Dessa videosammanfattningarna kan även vara ett sätt att göra vetenskap och vetenskapliga resultat mer tillgängliga för de som befinner sig utanför den vetenskapliga sfären.

Det har nyligen publicerats en artikel om videosammanfattnignar: Spicer, S. (2014). Exploring video abstracts in science journals: An overview and case study. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2(2), eP1110. 10.7710/2162-3309.1110 Artikeln har så klart en videosammanfattning men här en kor sammanfattning i text: videosammanfattningar används i huvudsak från tidskrifternas hemsidor istället för t.ex. Youtube. Siffrorna visar att artiklarna i topp 25 och topp 100 mest lästa artiklar-lista hade i större grad en videosammanfattning jämfört med andra artiklar i urvalet. Videosammanfattningar är en evolution av vetenskaplig kommunikation där bl.a. användningen av altmetrics kan främja användningen av multimedial publicering.

Denna utveckling kommer troligtvis påverka biblioteksarbete med att erbjuda publiceringsstöd och annan forskarstöd och även i informationskompetensuncervisningen. För att ens kunna producera en video behövs annan typ av kompetens. University Affairs har iaf skapat en guide till videosammanfattningar för nybörjare med några korta råd: enkelt, kort, följ riktlinjerna som förlaget har, be om hjälp/råd, berätta en historia istället för att läsa upp fakta, se till att ha bra ljud och ljus och slutligen var dig själv.

Pieta Eklund