Behandlas bidragsansökningar olika beroende på om du är man eller kvinna?

Rubrikens fråga är en som Vetenskapsrådet har frågat sig och enligt en notis på sin sida har de tillåtit jämställdhetsobservatörer delta vid möten där bidragsansökningar granskas och diskuteras.

På senaste Nordiskt forum diskuterades frågor som  hur jämställdhet mellan sökanden kan uppnås, vilka lärdomar går det att dra från studierna gjorde om fördelningen av forskningsmedel, finns det några könsbaserade fallgropar inbyggda i processen när forskare bedömer andra forskares arbete osv. Bl.a. John Tumpane, analytiker, Vetenskapsrådet, Liisa Husu, professor i genusvetenskap, Örebro universitet och Charlotte Gornitzka, generaldirektör, Sida och styrelseledamot, Vetenskapsrådet medverkade i seminariet. Seminariet resulterade i en film I betraktarens öga (ca 51 min)om jämställdhet och en myndighets bedömningsprocesser. Sen den.

Andra tips om ämnet är bl.a. den gångna sommarens sommarpatare Agnes Vold, professor i klinisk bakteriologi och överläkare. Hon pratade om hälsomyterna som veckotidningarna och häslobilagorna sprider och hur forskning visat att kvinnor hindras från att göra akademisk karriär. Vi kanske vill tror att Sverige ligger i framkant när det gäller jämställdhet inom akademin men vi ligger i mitten i jämförelse av de europeiska länderna.

Ytterligare ett tips om jämställdhet inom akademin är antologin Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet av Elisabet Öhrn och Lisbeth Lundal som redovisar forskningsprojektet Kön och karriär i akademin inom utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Forskningsetik av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.