Publiceringslandskapet i förändring

Engelska

Det har nog inte kunnat gå någon obemärkt förbi att publiceringsladskapet är under förändring. Förändringen enligt en relativt ny avhandling beror på kravet från akademin, finansiärer och andra intressenter (Laakso, 2014). Publiceringsmodellerna ändras, peer review-modellerna ändras, krav på open access på både forskningsresultat och forskningsdata finns och flera finansiärer ansluter sig till dessa krav, samt att citeringspraktiken måste ändras så att referenserna leder direkt till fulltextpublikationer. Allt detta har nästan uteslutande handlat om vetenskapliga artiklar. Nästa steg i utvecklingen av open access kommer att handla om böcker.

Böcker eller monografier, liksom bokkapitel är viktiga kanaler för vetenskaplig publicering, speciellt inom vissa discipliner t.ex. humanistiska ämnen. De bör inte glömmas bort i allas iver att publicera i Web Of Science-indexerade vetenskapliga tidskrifter. Det finns ämnesområden där publicering sker nästan uteslutande i tidskrifter, områden där 2/3 av all publicering sker i tidskrifter samt områden där publicering i tidskrifter utgör knappt 1/3. Dock ändras sättet att publicera när resurstilldelning baseras på antalet publikationer och citeringar – här värderas inte monografier eller bokkapitel längre lika högt. Monografierna, ofta författade av en ensam författare, glöms bort när bibliometriska indikatorer introduceras för att mäta forskning.

Det finns några sätt att lösa frågan om open access-krav för böcker. Ett alternativ är att exkludera dem från kravet och inte arbeta med frågan alls. Detta är kanske inte det bästa alternativet när open access i grunden är bra – fri tillgång till forskningsresultat som har forskats fram med samhällets ekonomiska resurser. Open access handlar till stor del om synlighet och tillgänglighet, vilket forskning publicerad i monografier går miste om. Alternativen är dock inte många då det ännu inte finns några generellt accepterade modeller för open access för monografier. Den andra ytterligheten är att publicera boken som en pdf på en webbsida där vem som helst kan ladda ner den. Andra alternativ är att tillgängliggöra boken men inte göra det möjligt att kopiera eller ladda ner, tillämpa print-on-demand för ytterligare inkomst eller använda APC-modellen (article-processing-charge) även för bokpublicering. Oavsett vilka modeller som väljs och utvecklas för open access publicering av monografier så är det viktigt att arbetet påbörjas nu.

Pieta Eklund

289x92

Detta inlägg är publicerat under Open access av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.