Open access till refereegranskning

Engelska

Det är inte bara open access-publicering av vetenskapliga tidskrifter som ökar i popularitet. Det gör även öppen peer review.

Det är inte längre enbart frågan om att forskningspublikationer ska finnas öppet och fritt tillgängliga som lyfts fram. Det finns även röster som vill att själva granskningsprocessen redovisas öppet. Detta blev nog de flesta varse om då John Bohannon för drygt ett år sedan publicerade sin artikel Who’s afraid of Peer Review? där han attakerade open access-tidskrifternas peer review-process. Det finns många kritiska röster mot artikeln men den gav tankarna kring öppen granskningsprocess mer vind i seglen.

Sedan dess har t.ex. PeerJ, en open access-tidskrift, gjort granskningen till en del av publikationen. Granskning efter publicering har blivit mer vedertaget. Det innebär att artikeln granskas först efter publicering, då genom att läsare lämnar kommentarer. Detta sätt att granska började med att enskilda bloggare granskade artiklar. Förlag som PLoS och BioMed Central tog idén vidare och lät användarna lämna kommentarer. Denna granskningsprocess fick ett ljummet mottagande.

PubPeer är en site där artiklar med DOI kan kommenteras. PubPeer skickar feedback till författaren så att författaren vet hur dennes artikel diskuteras. PubMed Commons är PubMeds plattform för kommentarer. Det är PubMed som bjuder in författare till att kommentera/diskutera artiklarna. Kommentarerna är inte anonyma. Genom att bjuda in utvalda forskare finns dock en möjlighet för PubMed att begränsa icke-experters möjligheter att kommentera.

Andra system, som t.ex. Open Review tillåter öppen granskning av ett paper. Det finns röster som menar att dessa olika plattformar för granskning kommer att leda till ett splittrat system – det kan vara svårt att veta varifrån information om publikationer kan hämtas. Bloggen Retraction Watch visar att det finns behov av att göra granskningsprocessen mer transparent. Framtiden får utvisa om detta sätt att kommentera och chatta om vetenskapliga artiklar är rätt väg att gå. Kommer yngre forskare – som har vuxit upp att kommentera varandras bilder, videos och annat på sociala medier – att tillämpa liknande kommunikationssätt i sin forskning?

Läs en artikel från Research information om behovet att förbereda sig på granskning efter publikationen.

Pieta Eklund

289x92

Detta inlägg publicerades i Open access av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.