Utvärdering av forskningskvalitet

Engelska

Vetenskapsrådet lämnade över sitt förslag till modell av utvärdering av svensk forskningskvalitet till regeringen precis innan jul. Sedan mars 2013 har VR haft som uppdrag att i samråd med Forte, Formas och Vinnova utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans.

Modellen har fått namnet FOKUS (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige). Modellen ska ersätta dagens indikatorbaserade modell. Målet med modellen är att använda sakkunniggranskningar och höja forskningskvalitet och dess bidrag till samhällets utveckling.

Modellen har två delar: utvärderingsmodellen och en beräkningsmodell för att visa hur utvärderingsresultaten kan omvandlas till resurser. Utvärderingen bygger på tre komponenter: vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (viktning 70 %), kvalitetsutvecklande faktorer (viktning 15 %) samt genomslag utanför akademin (viktning 15 %).

Läs hela rapporten Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS

Pieta Eklund

Detta inlägg publicerades i Forskningsfinansiärer och märktes av Forskningsrelaterat. Bokmärk permalänken.

Om Forskningsrelaterat

Bibliotekarie och doktorand som tycker att bibliotekets forskarstöd är intressant, speciellt publiceringsstöd och open access. Skriver en avhandling om samarbete mellan bibliotekarier och forskare. Librarian and a PhD Student working with library research support with main focus on publishing support and open access. Writing a doctoral dissertation on collaboration between librarians and researchers.